Helen Doron Early English

  • Příprava na Cambridge + Cambridge YLE
  • Tábory, víkendové kurzy
  • Jednodenní tvořivá odpoledne dle aktuální nabídky
  • Metoda Helen Doron Early English se ve Valašském Meziříčí vyučuje od roku 2012.
  • O metodě Helen Doron
  • Pobočka Helen Doron ve Valašském Meziříčí
  • Facebook Helen Doron Valašské Mezíříčí