Léto 2021 - Příměstský tábor Helen Doron program Save the Earth, děti 3-7 let

28. 6. 2019 proběhlo v Městské knihovně Valašské Meziříčí slavnostní předávání Cambridge certifikátů

Celkem se zkoušek zúčastnilo 25 studentů. V úrovni Starters 17 studentů, Movers 6 studentů a ve Flyers 2 studenti. Nejmladší žáci složili svou první zkoušku teprve v 8 letech.
Při předávání certifikátů panovala přátelská nálada. Studenti pomáhali s moderováním programu (šlo jim to bezvadně) a dokonce šest studentů obohatilo program hudební vložkou.
S paní ředitelkou MK jsme se opět domluvily na pasování všech dětí do rytířského stavu. Toto pasování provedla královna a rytíř z knihovny. Tímto bych chtěla MK Valašské Meziříčí moc poděkovat za poskytnutí nových krásných prostor, za vstřícnost a laskavost.
Jelikož taková veliká událost si zaslouží i občerstvení, poprosila jsem rodiče žáků, zda by mi s tím nepomohli. Všichni se zapojili a nakonec se z toho se vyklubala příjemná afterparty s dvoupatrovým dortem.
Ještě jednou všem děkuji za důvěru. Zvládli jsme to!!!
Odkaz na fotogalerii zde.